Goede Supplementen zijn Hard Nodig

 De landbouwgronden van tegenwoordig, zelfs de biologische bewerkte akkers, bevatten nog maar heel weinig van de voedingsstoffen, die wij dagelijks nodig hebben

 In 1992 bevestigde de Earth Summit in Rio, dat de gemiddelde Amerikaanse akker 85 procent minder mineralen bevat dan de grond die niet eerder voor landbouw is bewerkt.

 Wereldwijd bedraagt dit cijfer circa 75 procent. Maar dit is nauwelijks nieuws. In 1936 stelde een rapport van de Amerikaanse senaat al dat er sprake was van een gebrek aan mineralen in de grond van Amerikaanse boerderijen en weidelanden. Dat gebrek is vervolgens ook terug te zien in de voedingsmiddelen die van deze grond afkomstig zijn. De onderzoekers, die dit document samenstelden, hadden een groot en representatief aantal grondmonsters in de Verenigde Staten getest. De implicaties van het rapport waren nogal verstrekkend. Het betekende, dat zon 99 procent van de bevolking een gebrek had aan een hele reeks mineralen.
Zelfs toen al werd aanbevolen de voeding van boerderijdieren en mensen met supplementen aan te vullen. Sindsdien is het probleem alleen maar erger geworden. De akkers van tegenwoordig, zelfs die van biologische bedrijven, bevatten nog maar heel weinig van de voedingsstoffen, die wij dagelijks nodig hebben. Als gevolg daarvan bevatten de voedingsmiddelen die wij dagelijks op tafel zetten heel weinig van de voor onze gezondheid essentiële vitaminen en mineralen.

 Aan het begin van de negentiende eeuw konden de families, die op de Amerikaanse prairies landbouw bedreven niet lang op een plek blijven. Deze pioniers hadden het niet zo op met de fijne kneepjes die in Europa al lang werden gebruikt: groenbemesting, vruchtrotatie en velden braak laten liggen. Hun gronden leverden gedurende vijf a acht jaar ruime hoeveelheden voedsel op, maar daarna groeide het graan nauwelijks meer en was het niet meer in staat om aren te produceren. De manier van boeren putten de grond uit. Wanneer ze erin slaagden zonder oogst de eerste winter te overleven, trokken de overlevenden verder naar het westen om daar opnieuw te beginnen.

In het eind van de negentiende eeuw werd NPK geïntroduceerd: een kunstmatige meststof gemaakt van stikstof (n) fosfor (P) en kalium (K). Voor boeren, die anders telkens verder naar liet westen moesten trekken, leek dit een geweldige uitkomst. Ruim honderd jaar later ‘lijkt’ dat nog steeds. De drie cijfers op de zakken mest, die in elk tuincentrum te koop zijn, duiden de verhouding van de drie afzonderlijke meststoffen aan. Met deze drie mineralen in de voor de lokale situatie juiste verhouding (plus water, warmte en licht, zien planten er gezond uit en leveren ze de maximale opbrengst. Daarmee is de boer verzekerd van zijn winst.

Echter met behulp in nieuwere apparatuur en uit nieuwe onderzoeken bleek dat er veel meer mineralen nodig waren.

De boeren verbouwen voedsel, oogsten dat om ons te voeden en bemesten de grond vervolgens weer met NPK: ze verbouwen nog meer voedsel, oogsten wederom en herhalen de NPK-bemesting. We zijn nu al jarenlang bezig om onze landbouwgronden uit te putten zonder het gehele scala aan mineralen terug te geven aan de grond. NPK-mest levert grote lompe groente en fruit op, die door het gebrek aan mineralen nogal smakeloos. Bovendien verzwakt het gebruik van slecht drie voedingsstoffen de planten op de akkers, waardoor ze gevoeliger worden voor ziekte en plagen. De NPK-mest is daarnaast zeer zuur, waardoor de pH-balans (zuur/base) van de grond uit het evenwicht wordt gebracht.

Planten groeien weliswaar, gestimuleerd door de kunstmest, maar ze hebben wel een tekort aan essentiële sporenelementen. Bij gebrek daaraan nemen de planten zware metalen uit de grond op, bijvoorbeeld aluminium, kwik en lood. Door de voedselketen komen deze zware metalen ook bij ons terecht en we gaan deze stoffen gemakkelijk absorberen als we een gebrek aan beschermende mineralen hebben. Ons lichaam houdt deze giftige mineralen, sporen van bestrijdingsmiddelen en de chemische afvalstoffen, die aan mest worden toegevoegd, vast, hetgeen op den duur de gezondheid bedreigt.

 Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

 Mens en dier hebben circa vijftig mineralen nodig en als de akkers die mineralen niet bevatten, zitten ze ook niet in het voedsel dat van die akkers afkomt. Magnesium, chroom en andere mineralen die net ze belangrijk zijn voor een goede gezondheid als stikstof, fosfor en kalium, ontbreken in veel sterkere mate in onze voedselketen dan de meeste vitaminen. Daarom komen er ook steeds meer ziekten voor die worden veroorzaakt door tekorten aan mineralen. De meeste Amerikanen hebben een chronisch gebrek aan chroom, magnesium en mangaan – vooral tienermeisjes en oudere mensen. Uit een onderzoek naar het dieet van veganisten – vegetariërs, die alleen plantenmateriaal eten – bleek, dat hun voeding ruim meer dan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid ADH van de meeste vitaminen bevatte. Maar die voeding bevatte bijvoorbeeld slechts 96 procent van de ADH voor zink, en 46 procent van de toch al lage ADH voor selenium. Zelfs grote hoeveelheden plantaardige voedsel zijn dus niet genoeg om bepaalde ziekten als gevolg van mineralentekorten te voorkomen. Een lage seleniumconcentratie is een risicofactor voor zowel kanker als hartaanvallen.

 Tekorten

 In 1900 bestond tarwe voor negentig procent uit eiwit, tegenwoordig is dat negen procent. Om de voedingsstoffen binnen te krijgen, die vroeger in één snee brood zaten, zouden we nu dus tien sneetjes moeten eten’

 Om de voedingsstoffen binnen te krijgen, die vroeger in één snee brood zaten, zouden we nu dus tien sneetjes moeten eten. In 1958 bevatte honderd gram spinazie 158 milligram ijzer. In 1967 was het ijzergehalte al gedaald naar 27 milligram en in 1973 bevatte spinazie nog maar 2.2 milligram ijzer. Inmiddels wordt vermoedt, dat het ijzergehalte niet meer dan één milligram per kilo bedraagt. Popey zou nu dus zon 200 blikken spinazie moeten eten om hetzelfde effect te bereiken, dat één blik spinazie hem vijftig jaar geleden opleverde

 Sterk afnemende vitamineconcentraties mineralen zijn niet de enige nutriënten die in conventioneel verbouwde voedingsmiddelen ontbreken. Er zijn aanwijzingen dat het vitaminegehalte van fruit, groente en granen gedurende de afgelopen vijftig jaar sterk is verminderd, in 1999 vergeleek de voedingsdeskundige Alex Jack de voedingswaarde in het handboek van het Amerikaanse ministerie van landbouw met de waarden die in 1975 werden gepubliceerd. Hij stelde een afname van een aantal mineralen vast en hij merkte tevens op dat bloemkool veertig procent minder vitamine C bevat, dan in 1975. Hij schreef toen een brief naar het ministerie, waarin hij om een verklaring vroeg, maar er werd niet op gereageerd. Het tijdschrift Organic Gardening schaarde zich achter hem en publiceerde een open brief aan het ministerie. waarin een reactie op de brief van Alex .Iack werd geëist. Toen het antwoord uiteindelijk kwam bleek het om een nogal bureaucratisch document te gaan, waarin vooral de onbetrouwbare meetmethoden uit 1975 verantwoordelijk werden geacht voor de geconstateerde cijfers.

 In maart 2001 kreeg Alex Jack ook steun van Life Extension Magazimie. Met de hulp van Jack en de voedingswaardetabellen van het ministerie (deze keer uit 1963) publiceerde het blad een eigen vergelijking. De resultaten? Het vitamine C gehalte van pepertjes ging terug van 128 mg naar 89 mg. Het gehalte provitamine A in appelen is van 90 mg gereduceerd tot 53 mg. Broccoli en boerenkool hebben de helft van hun vroegere provitamine A gehalte verloren en het vitamine C gehalte van bloemkool is eveneens niet vijftig procent gedaald.

Afgezien van het feit dat fruit, groente en granen voor het grootste deel in mineraalarme grond worden verbouwd, worden die voedingsmiddelen ook nog eens langdurig opgeslagen voordat ze uiteindelijk worden verkocht. Daarna worden ze vaak nog langer bewaard voordat ze eindelijk worden gegeten of in maaltijden worden gebruikt. Een interessante studie, die de historische teruggang van het mineraalgehalte van fruit en groente tussen 1930 en 1987 documenteerde, leverde een aantal verbazingwekkende conclusies op. Zo blijkt bijvoorbeeld beeld, dat moderne aardappelen veertig procent minder kalium bevatten dan de aardappelen, die vijftig jaar gelden werden geteeld. Wortelen bevatten nog maar de helft van het calcium, dat ze vroeger bevatten en 75 procent minder magnesium. Tomaten bevatten negentig procent minder koper. Appels minder ijzer dan vroeger. Hetzelfde geldt voor abrikozen. Voor zo’n twintig veel voorkomende fruit- en groentesoorten moet worden geconstateerd, dat de voedingswaarde lager is dan vroeger.

 Remineralisatie

Sommige boeren remineraliseren hun grond met steenstof en melden sterk verhoogde opbrengsten van gewassen, die bestendiger zijn tegen ziekten en plagen en meer voedingsstoffen bevatten, Velen beschouwen dit als de ultieme oplossing van het alomvattende probleem van mineraaltekorten in onze voeding. Remineralisering veroorzaakt een fenomenale groei van micro-organismen in de grond en het verhoogt de opname van voedingsstoffen door de plant. Het werkt de verzuring van de grond tegen, voorkomt erosie van de grond, verhoogt de waterabsorberende kwaliteit van de grond, draagt bij aan de ontwikkeling van waardevolle humuscomplexen, heeft antischimmeleigenschappen en, wanneer het op planten wordt gesproeid, werkt het ook nog eens als insecticide.

 Tekorten officieel

Dus het is nu officieel: vitamine- en mineralensupplementen zijn geen overbodige luxe voor de hypochonder of voor mensen, die therapeutische doseringen nodig hebben. Vitaminesupplementen zijn essentieel voor het behoud van een basaal gezondheidsniveau.

 

*** In het licht van deze conclusie zou de recente richtlijn over voedingssupplementen van het Europees Parlement wel eens een catastrofaal effect kunnen hebben. Op grond van deze richtlijn, die geldig is sinds maar vorig jaar, zijn veel vitaminen verboden en zijn er voor veel andere vitaminen alleen nog maar lagere concentraties toegestaan. Het uitgangspunt van de richtlijn is dat supplementen met hoge doseringen een dure en overbodige luxe zijn. Daarbij wordt het vaak herhaalde argument aangevoerd dat we alle benodigde vitaminen en mineralen via de voeding binnenkrijgen. ***

 Wat is er met voedsel gebeurd?

De chemici R.A. McCance en E.M. Widowson werden in 1940 door het Medical Research Council gevraagd om een publicatie te maken met de titel ‘Chernical Corn position of Food’. Later werden deze auteurs ook door het Ministry of Agriculture and Fisheries en de Roya/ Society of Chemistry gevraagd om deze exercitie te herhalen. In 1991 kregen zij de opdracht om hun nieuwe resultaten te vergelijken met die uit 1940. Deze resultaten leveren een somber beeld op van de sterk afnemende voedingswaarde van groente, fruit en zelfs vlees gedurende de afgelopen vijftig jaar.

 Uiteraard zijn de analytische methoden in die tijd veranderd. De analyses van toen namen meer tijd in beslag, maar ze waren volgens de auteurs niet minder nauwkeurig dan de moderne, geautomatiseerde analysemethoden.

 De onderzoekers analyseerden 28 rauwe groenten en 44 gekookte groenten, 17 soorten fruit en tien soorten vlees, gevogelte en wild. In de volgende tabel geven we een aantal voorbeelden van de meest extreme reducties in mineraalgehalte (gemeten als mg per 100 gram).

 

Voedingsmiddel/Verlies

 

Wortelen 75 procent minder magnesium,

48 procent minder calcium

Broccoli (gekookt) 46 procent minder ijzer

75 procent minder koper

Bosui 74 procent minder calcium

Spinazie (gekookt) 60 procent minder ijzer

96 procent minder koper

Koolraap 71 procent minder ijzer

Waterkers 93 procent minder koper

Aardappels 30 procent minder magnesium,

35 procent minder calcium,

45 procent minder ijzer

47 procent minder koper

Alle soorten vlees 41 procent minder calcium

54 procent minder ijzer

Alle soorten fruit 27 procent minder zink

Appels en

sinaasappels 67 procent minder ijzer

De auteurs onderstrepen, dat je in 1991 tien tomaten had moeten eten om dezelfde hoeveelheid koper binnen te krijgen als uit één tomaat in 1940, of drie sinaasappels om dezelfde hoeveelheid ijzer binnen te krijgen als vijftig jaar daarvoor.

 Nog verontrustender is, dat het bemesten van de grond met slechts enkele mineralen (natrium, fosfor en kalium) de verhouding, waarin de mineralen van nature in ons voedsel voorkomen, drastisch heeft veranderd. Zo was de fosfor-calcium verhouding in 1940 twee op een. Nu is die verhouding een op een. Hetgeen betekent, dat de hoeveelheid fosfor in veel voedingsmiddelen is toegenomen. Zo bevat koolraap bijvoorbeeld 110 procent van heet fosfor, dat deze groente vroeger bevatte Voor onze fysiologie is de juist verhouding van bepaalde voedingsstoffen van kritiek belang (bijvoorbeeld tussen calcium, en fosfor of calcium en magnesium). De veranderde verhoudingen zouden dus nogal verstrekkende gevolgen voor de chemie van ons lichaam kunnen hebben.

 Biologisch beter?

 Uit één studie bleek, dat biologisch fruit en groente beter is dan wat we normaal gesproken in de supermarkt kopen. De analyse wees uit, dat biologisch voedsel tot vier keer meer sporenelementen bevat, dertien keer meer selenium en twintig keer meer calcium en man gaan dan supermarktvoedsel. Bovendien bevat biologisch voedsel veertig procent minder aluminium, 29 procent minder cadmium, 25 procent minder lood en 28 procent minder rubidium, allemaal elementen, die in verband worden gebracht met ziekten.

 Het verschil in het gehalte aan voedingsstoffen tussen biologisch en conventioneel geteeld voedsel zou echter ook kunnen worden verklaard door het verschil in watergehalte.

 Tengevolge van de meststoffen, die tegenwoordig in de conventionele landbouw worden gebruikt bevatten groente en fruit meer water. Het hoge-E watergehalte zou de voedingsstoffen kunnen verdunnen, waardoor het voedsel minder voedingswaarde heeft.

 Hoe zorgt u ervoor genoeg vitaminen en mineralen binnen te krijgen?

 Aangezien ons voedsel veelal niet voldoende voedingswaarde heeft, is het gebruik van vitamine- en mineralen supplernenten de enige oplossing. Er zijn echter wel een aantal aandachtspunten, die in acht dienen te worden genomen om te zorgen, dat wat u gebruikt ook wordt opgenomen door het lichaam

 Gebruik geen willekeurige supplementen. Meer is niet altijd beter. Bepaalde vitaminen (vitamine E of A) kunnen in hoge concentraties. Bovendien is het mogelijk, dat uw lichaam biochemisch gezien zo efficiënt werkt, dat het niet perse de maximale hoeveelheid van bepaalde voedingsstoffen nodig heeft. Het is echter ook mogelijk, dat de kwaliteit van uw maagzuur zo slecht is, dat de voedingsstoffen die u gebruikt niet worden geabsorbeerd.

 Ga niet af op de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). De ADH’s zijn de minimale hoeveelheden voedingsstoffen, die het lichaam nodig heeft voor het behoud van een uitgebalanceerde stofwisseling en ter voorkoming van deficiëntieziekten. Hierbij is nog geen rekening gehouden met specifieke behoeften van bepaalde culturele groepen, individuele behoeften of voedingspatronen.

 Sunrider basis voeding geeft elk onderdeel van het lichaam precies wat het nodig heeft in plantaardige vorm, de plant in zijn geheel geconcentreerd. Dat op basis van duizenden jaren van onderzoek en ervaring.

 

 

Multivitamine vermindert risico op Kanker

Het is niet  zo dat de honderden miljarden dollars uitgegeven door de jaren heen aan kankeronderzoek is een complete verspilling zijn, maar soms is de eenvoudigste oplossing is de beste. Onderzoekers hebben bevestigd wat de wetenschap al geruime tijd weet dat een goed uitgebalanceerd dieet het “geheim” is van goede gezondheid.
 
Een pas verschenen studie gedaan bij 15.000 mannen boven de leeftijd van 50 suggereert dat dagelijkse multivitamine kanker met 8 procent kan verminderen. Het klinkt misschien niet veel, maar het natuurlijk niet alleen het kanker risico wat daarmee verminderd wordt, het zijn verscheidene kwalen die voorkomen worden, plus een betere gezondheid. Dat alles bereik je met een pil of beter vloeibare vitamine of aanvullingen als Nuplus en Fortune Delight op een dag.
Dr Michael Gaziano, professor in de geneeskunde aan de Harvard Medical School en leider auteur van de studie van dit onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift van de American Medical Association.
Dit onderzoek toont aan dat een bescheiden maar significante vermindering van het risico op kanker optreedt bij het eenvoudige gebruik van multivitamine. Daarbij is er dan nog een verschil te maken in de kwaliteit van de vitamines( dit was geen onderdeel van het vermelde onderzoek en is ook niet de opmerking van de hier genoemde professor maar van de schrijver van dit artikel)
Chemische gemaakte vitamines zijn niet opneembaar door het lichaam. Het is dus belangrijk vitamines te nemen die gemaakt zijn van planten. Het beste ook in vloeibare vorm. Deze kunnen dan direct worden opgenomen.
Een ander belangrijk uitgangspunt met betrekking tot dit onderwerp is dat de tekorten aan vitamines en mineralen van mensen, ook wanneer zij vers voedsel eten, snel toeneemt. Ondanks het feit dat de autoriteiten dit neigen te ontkenner, tonen steeds meer onderzoeken aan vitamines, enzymen en mineralen in groenten en fruit de laatste 50 tot 70 jaar met schrikbarende percentages tot 95% zijn afgenomen. Wanneer je de bedenkt dat we enerzijds meer kant en klaar voedsel zijn gaan eten en anderzijds dat er in het verse voedsel heel veel minder vitamines en mineralen zitten, dan is duidelijk dat een aanvulling van vitamines en mineralen op de dagelijkse voeding van groot belang is. De enige overweging dan nog is de de kwaliteit en vorm waarin we deze toevoeging moeten nemen, vitamine pillen, vitamine dranken of geconcentreerde planten die de vitamines en mineralen combinaties bevatten.
 Dit onderzoek ging niet over mensen onder de 50. Men kan deze uitkomsten dan ook niet direct op hen, toepassen. Het lijkt duidelijk dat kanker ontstaat door een jarenlang gebrek aan bepaalde voedingsstoffen, een jarenlange verzuring door verkeerde voeding, teveel suikers, een ondermijning van het immuunsysteem en/ of blootstelling aan straling of andere kanker verwekkende stoffen. De opeenstapeling van effecten over jaren mondt dan uit in een ziekte.
Nu is het effect van multivitamines niet altijd positief uit onderzoeken gekomen. Dat heeft te maken met het soort van vitamines dat men gebruikt. Chemische vitamines kunnen niet worden opgenomen en de niet water oplosbare vitamines worden van als ‘chemisch afval’ opgeslagen in het lichaam. Ook studies waar gekeken werd naar grotere doses van 1 vitamine geven meestal geen positief resultaat. Dit om dezelfde reden dat chemische gemaakte vitamines niet kunnen worden gebruikt door het lichaam. Maar vooral ook omdat het lichaam alleen vitamines kan gebruiken die verbonden zijn met andere stoffen. In een sinaasappel is vitamine C bijvoorbeeld verbonden met duizenden andere stoffen zoals bioflavoniden en andere vitamines en mineralen. In deze vorm kan het lichaam daar enzymen van maken, dat is wat het doet met vitamines. Alleen de vitamine C zonder de andere verbindingen is voor het lichaam onbruikbaar.
Daarom is het van groot belang welke vitamines men neemt.
Dr David Katz, directeur van het Yale Preventieve Research Center, merkte op dat eerdere studies betrekking tot een enkel vitaminen hebben aangetoond dat ze niet effectief.
Het is duidelijk van megadoses van geïsoleerde nutriënten keer op keer is aangetoond dat ze niet werken. De werkzame stof in broccoli is broccoli.
Dr Katz stelt: Als de multivitamine effectief is maar broccoli effectiever, waarom raden we dan niet gewoon een mix van voedingsmiddelen aan die alle van de vitaminen die noodzakelijk zijn voor een goede voeding bevatten? Zou dat niet ook dienen om kanker te verlagen? Het lijkt me een zeer logische veronderstelling.
Zoals eerder gesteld kunnen vitamines niet of maar ten dele worden opgenomen als ze niet in de goede verhouding en samen met andere stoffen worden aangeleverd aan het lichaam. Het lichaam is evolutionair ontwikkeld om vitamines uit planten te halen waar ze verbonden zijn met vele andere stoffen, niet om geïsoleerde vitamines uit pillen op te nemen.
De onderzoekers erkennen het probleem is dat slechts een klein deel van de bevolking – 1,5 procent – de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit krijgt, zegt Katz. Het is duidelijk … het nemen van een multivitamine eenvoudig is en het veranderen van voedingspatronen is moeilijk aldus dr Katz.
Maar het is natuurlijk duidelijk dat het veel effectiever is om een combinatie van voeding te nemen waar alle vitamines in zitten dan vitaminepillen.
Dat is het uitgangspunt van de Sunrider producten. Elke dag alle onderdelen van het lichaam die voedingsstoffen te leveren die ze nodig hebben om optimaal te functioneren.
Zo zijn ze ontstaan. Nuplus levert de cellen en de 5 grote organen de voeding die ze nodig hebben. Calli en Fortune delight leveren de reinigingsmechanismen van de cellen en van het lichaam de bouwstoffen die ze nodig hebben om de afvoer van afvalstoffen uit het lichaam optimaal te kunnen uitvoeren. Quinary levert de precieze voedingscombinatie voor 5 orgaansystemen, hormoonsysteem, spijsverteringssysteem, ademhalingssysteem, circulatiesysteem en immuunsysteem. Al deze systemen krijgen daarmee precies de voeding die ze nodig hebben om beter te functioneren en beter op elkaar afgestemd te zijn.
 

Omega 3 Goed voor je Ogen, werkt tegen Staar

Omega 3’s  tegen Staar,  Goed voor je Ogen.
Onderzoek laat zien dat vrouwen die het meeste omega3 binnen krijgen, het minste staar krijgen. Onderzoeken zijn geubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift voor Oogheelkunde.
Onderzoekers analyseerde de eetgewoontes van 38000 vrouwen over een periode van 10 jaar. 235 van hen kregen staar. De groep Vrouwen die het meeste Omega3 binnen kregen hadden 38 % minder staar.
De aantekening bij het onderzoek was wel dat dit geen onderzoek maar een observatie was, wat betekent dat de vrouwen die de meeste omega3 aten misschien sowieso meer gezonder  gewoontes gehad kunnen hebben dan de andere groep. Maar vast staat wel dat meer omega3 een gezondheids bevorderend effect heeft op de ogen.
Andere voedingsstoffen die zorgen voor gezonde ogen zijn antioxidantsen zoals  luteine (Luteïne komt voor in eieren, groente als spinazie, andijvie, boerenkool en broccoli. Kiwi’s, druiven en sinaasappel )and zeaxanthin( De natuurlijke kleurstof komt voor in veel planten, waaronder spinazie, spruiten, broccoli, maïs, saffraan, sinaasappel en ook in eierdooier.) zorgen er niet alleen dat de kans op staar minder wordt maar zorgen voor gezonder ogen en zelfs een verbeterd gezichtsvermogen.
Andere onderzoeken van  National Institutes of Health (NHS) and the National Eye Institute (NIH), tonen aan dat supplementen die veel zink en antioxidanten bevatten staar en andere oogziekten helpen voorkomen. 
Een onderzoek AREDS (age-related eye disease study), is uitgevoerd in 2001 toonde aan de ontwikkeling van staar tegengehouden kan worden door veranderingen in voeding.Het onderzoek laat zien dat  vitamines A, C, and E daar een belangrijke rol in spelen.
Staar is een veel voorkomende aandoening die wordt veroorzaakt door  door een groei van de aderen achter de retina en afbraak van de lichtgevoelige cellen in de retina.  Roken kan leiden tot staar en stoppen met roken is dus belangrijk om staar te voorkomen.
Dus samengevat, een voedingspatroon met veel omega3, wat voorkomt in zalm, sardines, walnoten, lijnzaad of anders supplementen is belangrijk. Luteine en Zeaxanthin die voorkomen in wortelen, eieren, tomaten, blauwe bessen, courgettes, boerenkool, broccoli, spruiten, en spinazie.Betacaroteen is belangrijke voeding voor de ogen, dat komt voor in abrikozen, wortelen, spinazie, boerenkool, thijm, en zoete aardappels.
Sunrider voeding, zoals Nuplus, Fortune Delight, Vitafruit bevatten veel antioxidanten en fruit met bioflavoniden en zijn dus een perfecte aanvulling op je dagelijkse voeding zowel voor de algehele gezondheid als voor de gezondheid van  je ogen.

Bessen vernieuwen je hersenen!

Blauwe bessen zijn zoet, voedzaam en heel populair. Ze bevatten weinig calorieën, zijn heel goed voor je en worden daarom vaak als ‘superfood’ aangeduid. Ze zijn zo lekker en makkelijk dat ze voor veel mensen favoriet zijn als het om fruit gaat. Hier volgen 10 gezondheidsvoordelen van blauwe bessen die door onderzoek zijn bevestigd.
1. Blauwe bessen bevatten weinig calorieën maar veel voedingsstoffen
De blauwe bes is een bloemdragende struik die blauw-tot-paarsgekleurde bessen produceert. Ze zijn sterk verwant aan soortgelijke struiken, zoals de cranberry en de bosbes. Blauwe bessen zijn tussen de 5 en 16 mm in diameter en hebben een uitwaaierende kroon aan de onderkant. Ze zijn eerst groen en veranderen dan naar blauw-paars tijdens het rijpen. Dit zijn de twee meest voorkomende types (in de VS):

  1. de ‘highbush blueberry’ (Vaccinium corymbosum). Deze wordt ook in Nederland geproduceerd.
  2. de ‘lowbush blueberry’ (Vaccinium angustifolium), die bekend staat als de ‘wilde’ blauwe bes. Ze zijn kleiner en bevatten een hoger gehalte aan bepaalde antioxidanten.

Zo ziet de doorsnee blauwe bes er uit:
 blauwe bes
De blauwe bes behoort tot de bessen met de meeste voedingsstoffen. Een kop (150 gram) blauwe bessen bevat (12):

  • Vezels: 4 gram.
  • Vitamine C: 24% van de ADH.
  • Vitamine K: 36% van de ADH.
  • Mangaan: 25% van de ADH.
  • Daarnaast bevat het kleine hoeveelheden van verscheidene andere voedingsstoffen

De bessen bestaan verder voor ongeveer 85% uit water en een hele kop bevat maar 84 calorieën, met 15 gram koolhydraten. Wat calorieën betreft maakt dit de bes tot een uitmuntende bron van meerdere belangrijke voedingsstoffen.

Kortom: De blauwe bes is zeer populair. Hij bevat weinig calorieën, maar veel vezels, vitamine C en K.

2. De blauwe bes is de koning onder de voedingsmiddelen met antioxidanten
Antioxidanten zijn belangrijk. Ze beschermen ons lichaam tegen schade door vrije radicalen, onstabiele moleculen die de celstructuur kunnen beschadigen en die bijdragen aan veroudering en ziektes zoals kanker (34). Van de bosbes wordt aangenomen dat hij de hoogste concentratie antioxidanten bevat van ALLE veel geconsumeerde soorten fruit en groentes (567).
De belangrijkste antioxidante stof in blauwe bessen hoort tot een grote familie van polyfenolen, genaamd flavonoïden. Een specifieke groep flavonoïden, anthocyaninen, wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor veel van de gunstige effecten op de gezondheid (8). Het is aangetoond dat ze direct het gehalte aan antioxidanten in het lichaam verhogen (910).

Kortom: Blauwe bessen hebben de hoogste antioxidantwerking van alle veel gegeten soorten fruit en groentes. De belangrijkste groep van antioxidanten erin is die van de flavonoïden.

3. Blauwe bessen verminderen DNA-schade, wat bescherming kan bieden tegen veroudering en kanker
Oxidatieve DNA-schade maakt deel uit van het dagelijkse leven. Het schijnt tienduizenden keren per dag voor te komen, in elke cel van ons lichaam (11). DNA-schade is een deel van de reden waarom we ouder worden en het speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ziektes zoals kanker (12).
Omdat blauwe bessen zoveel antioxidanten bevatten, kunnen ze helpen om een deel van de vrije radicale, die schade aan ons DNA berokkenen, te neutraliseren.
In een studie kregen 168 proefpersonen 4 weken de opdracht, om elke dag een liter van een mengsel van blauwe bessen- en appelsap te drinken. Aan het eind van het onderzoek was de oxidatieve DNA-schade vanwege vrije radicalen verminderd met 20% (13). Deze bevindingen worden ook ondersteund door kleinere studies, waarbij verse bessen werden gebruikt of bessen in poedervorm (1415).

Kortom: Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat blauwe bessen en het sap ervan, bescherming kunnen bieden tegen DNA-schade, een belangrijke aanleiding voor het optreden van veroudering en kanker.

4. Blauwe bessen bieden bescherming tegen beschadiging van cholesterol in het bloed
Oxidatieve schade beperkt zich niet tot onze cellen en het DNA. Het is ook problematisch als onze circulerende lipoproteïnen van de LDL-soort (‘slecht’ cholesterol) oxideren. Oxidatie van LDL is zelfs een curciale stap in het hartziekteproces. Maar gelukkig voor ons, zijn de antioxidanten in blauwe bessen sterk gelinkt aan verminderde niveaus van geoxideerd LDL (16).
Een dagelijkse portie blauwe bessen van 50 gram verlaagde de LDL-oxidatie met 27% bij obese deelnemers, na een periode van acht weken (17).  Uit een andere studie bleek dat 75 gram blauwe bessen bij een hoofdmaaltijd de oxidatie van LDL lipoproteïnen aanzienlijk verminderde (18).

Kortom: De antioxidanten in blauwe bessen blijken LDL lipoproteïnen (‘slecht’ cholesterol) te beschermen tegen oxidatieve schade – schade die een cruciale stap vormt op weg naar een hartziekte.

5. Blauwe bessen kunnen de bloeddruk verlagen
Blauwe bessen lijken aanzienlijke gunstige effecten te hebben op mensen met hoge bloeddruk; een grote risicofactor voor een aantal van ’s werelds belangrijkste doodsoorzaken.
Bij één onderzoek trad bij obese mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten een bloeddrukverlaging op van 4 tot 6%, na het eten van 50 gram blauwe bessen per dag gedurende 8 weken (19).  Andere onderzoeken lieten soortgelijke effecten zien, vooral als het gaat om postmenopauzale vrouwen (2021). Gezien het feit dat hoge bloeddruk één van de belangrijkste aanleidingen is van hartaanvallen en beroertes, kunnen de implicaties hiervan  enorm zijn.

Kortom: Uit talrijke onderzoeken blijkt dat regelmatig blauwe bessen eten de bloeddruk verlaagt.

6. Blauwe bessen kunnen helpen bij het voorkomen van hartziektes
Nogmaals, je kunt je bloeddruk en geoxideerd LDL verlagen door het eten van blauwe bessen. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat dit risicofactoren zijn, geen echte ziektes op zichzelf. Wat we echt willen weten is of blauwe bessen helpen het voorkomen van concrete zaken zoals een hartaanval, ’s werelds belangrijkste doodsoorzaak (22).
Een onderzoek uit 2013 met 93.600 verpleegsters toonde aan dat het eten van volop anthocyaninen (de belangrijkste antioxidanten in blauwe bessen) in verband stond met een 32% lager risico op een hartaanval (23). Dit was een observationele studie, dus het kan niet bewezen worden dat de bessen de vermindering in het risico veroorzaakten, maar het lijkt aannemelijk, gegeven de bekende gunstige effecten op risicofactoren.

Kortom: Er is enig bewijs dat het regelmatig eten van blauwe bessen kan helpen om een hartaanval te voorkomen.

7. Blauwe bessen kunnen helpen bij behoud van de hersenfunctie en verbetering van geheugen
Oxidatieve stress kan het verouderingsproces van de hersenen versnellen, wat nadelige effecten heeft op de hersenfunctie. Volgens dierstudies zijn de antioxidanten in blauwe bessen geneigd zich op te hopen in delen van het brein dat essentieel is voor intelligentie (2425). Ze schijnen een directe interactie te hebben met verouderingsneuronen, wat leidt tot verbeteringen in de signaalfunctie van cellen. Uit onderzoek op mensen komen ook veelbelovende resultaten. In één van deze onderzoeken dronken 9 oudere deelnemers met milde cognitieve beperkingen elke dag blauwe bessensap. Na 12 weken waren er op verscheidene punten van de hersenfunctie verbeteringen te zien (26). Een zes jaar durend onderzoek onder 16.010 oudere deelnemers vond een verband tussen het eten van blauwe bessen en aardbeien en een vertraging in cognitieve veroudering van maximaal 2,5 jaar (27).

Kortom: De antioxidanten in blauwe bessen lijken voordelen te hebben voor de hersenen. Ze helpen bij het verbeteren van de hersenfunctie en bij het tegengaan van leeftijdsgebonden achteruitgang.

8. Anthocyaninen in blauwe bessen kunnen een antidiabetisch effect hebben
Blauwe bessen bevatten niet zoveel suiker in vergelijking met ander fruit. Een kop (150 gram) bessen staat gelijk aan een kleine appel of een grote sinaasappel. Maar de bioactieve stoffen in blauwe bessen blijken alle ongunstige effecten van de suiker op het bloedsuikergehalte te compenseren. Uit onderzoek blijkt dat anthocyaninen in blauwe bessen gunstige effecten hebben op insulinesensitiviteit en de glucosestofwisseling. Deze antidiabetische effecten zijn aangetoond voor zowel blauwe bessensap als voor een extract (282930). In een onderzoek met 32 obese proefpersonen met insulineresistentie, veroorzaakte een smoothie van blauwe bessen een aanzienlijke verbetering in insulinesensitiviteit (31). Een verbeterde insulinesensitiviteit zou moeten leiden tot een kleiner risico op de ontwikkeling van een paar van de grootste gezondheidsproblemen ter wereld: het metabool syndroom en diabetes 2.

Kortom: Verscheidene studies laten zien dat blauwe bessen een antidiabetisch effect hebben. Ze helpen de insulinesensitiviteit te verhogen en de bloedsuikerniveaus te verlagen.

9. Stoffen in de bessen zouden kunnen helpen om urineweginfecties te bestrijden
Urineweginfecties zijn voor vrouwen een veel voorkomend probleem. Het is bekend dat cranberrysap kan helpen om dit soort infecties te voorkomen. Blauwe bessen zijn nauw verwant aan cranberry’s en bevatten veel van dezelfde actieve stoffen als cranberrysap (32). Deze stoffen, die ervoor zorgen dat voorkomen wordt dat bacteriën zoals E.coli zich hechten aan de blaaswand, worden anti-adhesinen genoemd. Blauwe bessen zijn niet zo uitgebreid onderzocht op dit punt, maar de kans is groot dat ze soortgelijke effecten hebben als cranberry’s (33).

Kortom: Net als cranberry’s, bevatten blauwe bessen stoffen die bepaalde bacteriën beletten om zich aan de wand van de urineweg te hechten. Dit kan nuttig zijn bij het voorkómen van urineweginfecties.

10. Blauwe bessen kunnen spierschade helpen verminderen na zware training
Zware training kan leiden tot spierpijn en vermoeidheid. Dit wordt gedeeltelijk door lokale ontsteking en oxidatieve stress in het spierweefsel aangewakkerd (34). Een supplement met blauwe bessen kan de schade op het moleculaire niveau verminderen, wat de pijn en de afname in prestaties van de spieren kan minimaliseren. In een kleine studie met 10 vrouwelijke atleten, vond een versneld herstel van de spieren plaats na zware beenspieroefeningen (35).
Conclusie
Het is duidelijk dat blauwe bessen enorm gezond en voedzaam zijn. Het feit dat ze zoet en kleurrijk zijn, en zowel vers als bevroren heel lekker, is daarbij mooi meegenomen (met toestemming vertaald).

Noten vertragen ouder worden proces

Noten helpen je minder snel oud te worden
Ouder worden is onvermijdelijk.
Maar hoe snel je oud  wordt kun je zelf mede bepalen.Eén van de dingen die je kunt doen is meer noten en bessen te eten.
Onderzoek toont aan dat voedingsmiddelen met een hoog vitamine E (zoals amandelen) en vitamine C (zoals aardbeien) gehalte,  de vergrijzing op een cellulair niveau vertragen.
De ze vergrijzing  ontstaat mede voor een verkorting van teleomeren
Hoe lang zijn uw Telomeren?
In een onderzoek werd een vitamine C-en E-rijke voeding in verband gebracht met het hebben van langere telomeren.  Wat zijn dat Telomeren? Dat is de vitale beschermende bekleding op de uiteinden van de DNA-strengen in al uw cellen. Ze  worden van nature korter met de leeftijd tot uiteindelijk de cellen stoppen met reproduceren en ze sterven.
Het goede nieuws is dat je dat proces kunt vertragen. In aanvulling op het eten van noten en bessen, hier zijn enkele andere dingen die je kunt doen om uw telomeren langer lang te houden. Veel groente en vers fruit eten. Sunrider producten voeden alle cellen met precies dat wat ze aan voeding nodig hebben.
Alle Sunrider producten helpen mee om cellen en daarmee het lichaam zo goed mogelijk in conditie te brengen en te houden.
Zorg voor voldoende vitamine E en C.
C zit natuurljk in vers fruit en groente en zeer geconcentreerd in Vitafruit en E zit in noten en olie oa.
Nuplus geeft alle cellen wat ze nodig hebben en levert daarmee een bijdrage aan de vertraging van het ouder worden

 
 
 

 
 

Noten goed voor je Ogen

Ongeacht hun vorm, grootte of type, vet voedsel kan slecht zijn voor je ogen. Met deze uitzondering: noten!
Het op zijn minst één keer per week eten van noten helpt je ogen in goede conditie te houden en helpt deze te beschermen tegen aandoeningen zoals maculadegeneratie(een degeneratie van de netvlies).
Wetenschappers ontdekten dat mensen met leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD), de ziekte
Kunnen vertragen door het eten van éen of meerporties noten per week. Noten bevatten veel belangrijke voedingsstoffen zoals vitamine E, koper, magnesium, vezels en resveratrol ze zijn daarmee belangrijk voor het in stand houden van de goede conditie van de ogen. De ogen kunnen alle hulp bij het ouder worden, gebruiken om ze te beschermen tegen bloedvatproblemen die zouden kunnen bijdragen aan AMD.
Uiteraard zijn er Sunrider producten waar noten in verwerkt zijn zoals Sunbars.
Andere Sunrider producten die speciaal goed zijn voor de ogen zijn,
Vitafruit( bevat veel vitamine C en betacaroteen),
Vitashake( bevat veel extra mineralen en antioxidanten)
Indirect de Evergreen, wat ook mineralen bevat en ook de lever reinigt die in het Chinese denken met de ogen verbonden is. Een goede conditie van de lever ondersteunt ook de conditie van de ogen.
 

Chocolade is Super(Food) Gezond

Chocolade is Super(Food) Gezond
..Weet je dat ’s werelds meest gebruikte snoep eigenlijk goed voor je is?
Lang is het beschouwd als de “bad guy” in de wereld van voedsel, chocolade heeft de ‘switch gemaakt naar gezondheids voedsel.
Maar daar zijn wel een paar aantekeningen bij te maken. Dus voordat je nu naar de winkel rent om smarties of marsen te kopen, lees even verder.
Chocolade wordt gemaakt van rauwe cacaobonen, een vrucht van de cacaoboom (Theobroma cacao). Cacaobomen groeien van nature in de tropische regenwouden in Zuid-Amerika en West-Indië. De rauwe cacaoboon is een van de meest fantastische superfoods van de natuur door het gehalte aan mineralen en de vele unieke eigenschappen.
Er zitten meer dan 400 stoffen in cacao, daaronder krachtige antioxidanten.
Door het roosteren van cacaobonen (de normale procedure in de chocolade industrie) worden echter veel van deze inhoudsstoffen en hun werking, veranderd of vernietigd.
In cacaobonen zit geen suiker en tussen 12% en 50% vet, afhankelijk van de variëteit en groeicondities. Cacao is de rijkst bekende natuurlijke bron aan magnesium, wat van levensbelang is voor een goed functionerend hart, het brengt de hersensstofwisseling in balans, het is belangrijk bij de opbouw van sterke botten en wordt geassocieerd met gelukkig zijn.
80% van de westerse bevolking heeft tegenwoordig een chronisch magnesium tekort. Het is geen toeval dat liefde (hart) en chocolade een relatie hebben met elkaar. Bovendien is Phenylethylamine (PEA) een stof in cacao die geproduceerd wordt in onze hersens wanneer wij verliefd zijn. PEA speelt ook een rol in het verhogen van concentratie en alertheid.
Cacao bevat enzym remmers (MAO inhibitors) die bekend staan voor het verlagen van hongergevoel en voor de verhoging van het serotonine gehalte en andere neurotransmitters in de hersenen.
In onderzoek werd geconstateerd dat door het roosteren of verhitten van cacao deze een stimulerende werking krijgt vergelijkbaar met zwarte koffie: met een verhoogde pulsslag en een stimulerende werking op het zenuwstelsel. Een ander stof in cacao, anandamide, is een neurotransmitter die onze hersenen produceren wanneer wij ons goed voelen.
Onderzoek heeft bewezen dat bepaalde enzymremmers in cacao de afbraak van deze neurotransmitter in onze hersenen remt wat betekend dat anandamide in onze hersenen in combinatie met de anandamide uit cacao ons geluksgevoel verlengt en verhoogd wanneer wij cacao eten.
In Cacao kunnen sporen van cafeïne zitten. De chocolade industrie voegt cafeïne toe aan de chocolade. In rauwe cacao zit, van natuur, erg weinig cafeïne in. Theobromine, dat enigszins op cafeïne lijkt, is in wat hogere concentraties aanwezig in cacao. Echter na experimenten is duidelijk geworden dat deze stof andere reacties in het lichaam oproept dan de stimulerende reactie van cafeïne, mits het rauw en niet geroosterd geconsumeerd wordt.
Loose weight with Chocolate
* Chocolade is goed tegen astma, want het bevat de anti-astmatische verbindingen theobromine en theyophilline.
* Cacao, bevat flavoniden, antioxidanten die zorgen voor een sterkere bloedtoevoer naar de hersenen.
* Cacao bevat ook veel zwavel en magnesium, die vergroten concentratie en alertheid.
* Chocolade kan je gelukkiger maken. Dat komt omdat cacao ervoor zorgt dat de geluk-inducerende stof anandamide langere tijd die blijft in je systeem blijft.
* Chocolade vermindert je angst en stress. Een klinische studie heeft aangetoond dat donkere chocolade de productie van stresshormonen gereduceerd in slechts twee weken!
* Chocolade is goed voor je tanden, de theobromine verbinding in chocolade doodt de bacteriën die gaatjes veroorzaken.
* Chocolade bevat zink, een belangrijk mineraal dat bijdraagt aan de gezondheid van je immuunsysteem, lever, alvleesklier en de huid.
* Chocolade zorgt ervoor dat uw bloed gezond blijft, want het bevat het belangrijke mineraal koper.
* Chocolade wordt door velen beschouwd voedingsdeskundigen als de beste voeding voor je hart.
Een studie uitgevoerd in Duitsland toonde aan dat chocolade het risico op hart-en vaatziekten verlaagt, wat ten dele te wijten aan het vermogen van chocolade om de bloeddruk te verlagen.
Een 15-jaar durend onderzoek bij 470 mannen van 65 jaar en ouder, toonde aan dat de mannen in de groep die het minst cacao aten twee keer zoveel kans haden te sterven aan een hartaanval dan zij die de meeste cacao aten. Bovendien hadden mannen in het onderzoek, die de meeste cacao aten hadden minder kans om te sterven ongeacht de oorzaak.
Omdat chocolade is goed voor je gezondheid betekent niet dat je moet veel van de calorierijke, suiker-beladen chocolade moet eten.
Veel commerciële chocoladerepen bevatten ingrediënten zoals geraffineerde suiker of ongezonde zoetstoffen, transvetzuren en kunstmatige smaakstoffen.
De sleutel tot het tot het gezondheidseffect van chocolade is dat je kiest voor …Organische, Donkere (in tegenstelling tot chocolade melk), Grondstoffen, Steen-grond-en / of koud verwerkt… met een minimum van additieven die de voordelen voor de gezondheid weer te niet doen.
Zulke chocolade is beschikbaar in raw-food en biologische winkels, evenals online retailers, zoals Sacred Chocolate. Je kunt ook van deze rauwe cacao bonbons maken of andere lekkere vormen van chocolade en het is veel gezonder voor je.
Ook Dr Chen kent de voordelen van Cacao. Daarom heeft hij dat verwerkt in Sunbars waar naast de cacao ook veel vezels en Nuplus kruiden in zitten en een heel klein beetje rietsuiker( zo lang het een beetje is, is dat geen probleem). Daarnaast is er natuurlijk de Vitashake, de uitgebreide Nuplus variant waar cacao in zit. Heerlijk als ontbijt, of tussendoor.
Dus neem nog een hapje bitter chocolade of en sunbar choco met een kopje Calli of Fortune Delight en geniet van de smaak en de wetenschap dat je je gezondheid verbetert.