De big pharma maffia gaat door met hun misleiding rondom cholesterol

 
Dick Schrauwen [1]
Samen met 16 collega’s publiceerde ik een paar jaar geleden een review van 19 studies [2]. De auteurs van deze artikelen hadden het “slechte” LDL-cholesterol gemeten bij meer dan 68.000 mensen en volgden ze enkele jaren. Tijdens de follow-up ontdekten ze dat mensen met de hoogste niveaus het langst leefden. In een van de studies vonden de auteurs zelfs dat mensen met een hoog LDL-cholesterol langer leefden dan die op een cholesterolverlagende behandeling.
Onze publicatie werd bekritiseerd door vele experts in meer dan 100 kranten en tijdschriften over de hele wereld, maar geen van hen kon wijzen op een onderzoek waaruit het tegenovergestelde bleek. Waarschijnlijk als een poging om onze bevindingen te ontkrachten, werden kort daarna drie grote recensies gepubliceerd door in totaal 62 auteurs, van wie de meesten financieel werden gesteund door de farmaceutische industrie. Daarin beweerden de auteurs dat de cholesterolhypothese en het voordeel van cholesterolverlagende behandeling onbetwistbaar was.
In een recent gepubliceerd artikel in het tijdschrift Expert Review of Clinical Pharmacology [3] hebben we al hun argumenten gedetailleerd geanalyseerd. We hebben aangetoond dat ze tot hun conclusies waren gekomen door misleidende statistieken te gebruiken, door de onsuccesvolle experimenten met cholesterolverlagers niet te betrekken in hun berekeningen en door de talrijke tegenstrijdige bevindingen van onafhankelijke onderzoekers te negeren. We hebben ook de vele bevindingen laten zien die in tegenspraak zijn met de cholesterolhypothese. De meest opvallende bevindingen zijn de volgende:
1. Bijna alle studies [4] laten zien dat mensen met een laag cholesterolgehalte net zo atherosclerotisch worden als mensen met een hoog cholesterolgehalte.
2. Talrijke studies hebben aangetoond dat hoog cholesterol geen risicofactor is voor vrouwen of ouderen.
3. Het kleine gunstige effect in de statine-onderzoeken is onafhankelijk van de mate van cholesterolverlaging.
4. Terwijl de geneesmiddelenindustrie beweert dat ernstige bijwerkingen van statinebehandeling uiterst zeldzaam zijn, hebben talrijke onafhankelijke onderzoekers gemeld dat meer dan 25% last heeft van bijwerkingen, waaronder spierbeschadiging [5], diabetes type 2 [6], leverschade [7], gehoorverlies [8], Alzheimer [9], dementie [10], Parkinson [11], depressie [12], zenuwbeschadiging [13], nierfalen [14] en kanker [15].
5. Zeer weinig personen met overgeërfde hoge cholesterol (familiaire hypercholesterolemie) sterven aan hartziekten en de oorzaak is niet hun hoge cholesterol. Bovendien zijn mensen met overgeërfde hoge cholesterol beschermd tegen kanker en infectieziekten.
6. Na de introductie van nieuwe voorschriften door gezondheidsautoriteiten in Europa en de VS die verplichten om alle experimentele gegevens openbaar te maken, heeft geen enkel experiment de heilzame werking van statines aangetoond.
7. Er is geen verband tussen het gebruik van statines en de kans op overlijden aan hartziekten, noch in de VS [16] noch in Europa [17].
The `Cochrane Collaboration` is ’s werelds meest prestigieuze wetenschappelijke organisatie die zich toelegt op onafhankelijke beoordelingen van interventies in de gezondheidszorg. Onlangs is Peter Gøtzsche, die directeur is van het Nordic Cochrane Center, uitgesloten van lidmaatschap van de raad van bestuur van de Cochrane Collaboration. Deze uitsluiting kwam enkele weken nadat hij samen met collega’s kritiek hadden op een Cochrane review [18] van het vaccin tegen humaan papillomavirus [HPV] waarin ze de review als bevooroordeeld en onvolledig bestempelde.
Hier is een deel van de opmerking van Peter Gøtszche [19]: “Ik heb een jaar geleden voorgesteld dat er geen auteurs van Cochrane-beoordelingen zouden zijn die financiële belangenconflicten hebben met bedrijven die te maken hebben met de producten die in de beoordelingen worden genoemd.” Maar Cochrane deed er niets aan. Zie ook de opmerking van Maryanne Demasi gepubliceerd in BMJ [20].
Je kunt meer lezen over Professor Gøtszche en zijn boek in mijn nieuwsbrief van september 2014 [21] en die van december 2014 [22]. Luister ook zelf naar Peter op Youtube [23].
Gelukkig zet Peter zijn werk zelfstandig voort omdat het wordt betaald door de Deense overheid. Geloof daarom niet in de Cochrane-beoordelingen, tenzij die is geschreven door Peter Gøtszche!
Familiale hypercholesterolemie is gunstig!
Een van de sterkste argumenten van de statin-pleitbezorgers is dat mensen met een geërfd hoog cholesterol niveau vroeg sterven aan hartziekten. Voor enkelen klopt dat, maar de meesten [inclusief ikzelf] leven net zo lang of zelfs langer dan andere mensen. De verklaring is dat de weinigen die sterven en veel cholesterol in hun bloed hebben ook afwijkingen op het terrein van stolling van het bloed hebben geërfd. U kunt meer lezen hierover in ons artikel dat vandaag is gepubliceerd in het tijdschrift `Medical Hypotheses` [24].
Uffe Ravnskov

Verminderen van Zout kan averrechts effect hebben

Cholesterol verhoogt door minder zout eten.

Onderzoek in Denemarken naar het verminderen van zout in de voeding, leidde tot onverwachte conclusies. Het bleek dat bij mensen die hartproblemen hebben de kans op overlijden juist groter wordt wanneer ze minder zout gaan eten.Wetenschappers keken 67 onderzoeken onder meer dan veertigduizend mensen. Minder zout eten zorgde er voor dat cholesterolgehalte van mensen met twee half procent steeg, en een bepaald type vet in het lichaam bleek met 7% te stijgen, wat bloedproppen van kan veroorzaken.
Minder zout eten leidt er volgens de onderzoekers toe, dat de nieren meer van het eiwit renine het hormoon aldorsteron gaan produceren, beide stoffen worden in verband gebracht met een hoge bloeddruk.Tot nu toe is men ervan overtuigd dat zou te bloeddruk juist verhoogd dementie daar gevoelig voor zijn. Daarom zijn andere wetenschappers weer kritisch over de uitkomst van het onderzoek.
Conclusie van dit geheel is dan ook, dat goed is om niet extreem van zout eten maar tegelijkertijd dat je niet zomaar je zout inname moet verminderen want dat de effecten daarvan niet altijd zomaar goed zijn.
Een ander artikel over een onderzoek naar zout gebruik op deze site liet zien dat het humeur van mensen verbeterde na het eten van zout.Ook is er een verschil tussen het soortzout wat men eet. Het beste is zeezout in een zo natuurlijk mogelijke vorm.Natuurlijk zout bestaat uit verschillende chemische verbindingen en geraffineerd zout is alleen maar natriumchloride.