Speelt glyfosaat een rol bij de problemen met gluten ?
AMERICAN GROAN DOOR GLYPHOSATEGIRL
AMERIKA KREUNT ONDER HET GEBRUIK VAN ROUNDUP
Vertaling: Dick Schrauwen [1]
Ik ben weer terug! Na de intensiteit van het proces [2] en de opwinding van het vonnis ben ik wat sightseeing gaan doen om mijn hoofd leeg te maken en nieuwe inspiratie op te doen. In Chicago kreeg ik de kans om in het Art Institute of Chicago het meesterlijke schilderij `American Gothic` te bekijken van de modernistische kunstenaar Grant Wood [4]. Het werk stond op een vreemde manier symbool voor het vonnis [2] van een paar dagen geleden. Mijn brein weer helder maken lukte niet helemaal. Het glyfosaatprobleem van Monsanto [7] heeft zich immers permanent in mijn hersens genesteld.
Na het lezen van talloze artikelen en verslagen over het monumentale Monsanto-vonnis [2] vermoed ik dat glyfosaat [3] sneller in onbruik kan raken dan ik ooit kon vermoeden. We moeten nu extra gas geven zodat het glyfosaat-probleem blijft leven bij de consument.
Afgelopen februari woonde ik een internationaal symposium bij in het Columbia University Celiac Center. Op dit soort conferenties komt het nieuwste onderzoek aan de orde en worden artsen bijgespijkerd. Ze geven een uitstekende inkijk in de laatste denkbeelden uit de geneeskunde die uiteindelijk ook doorsijpelen in de volksgezondheid.
Ik heb een ernstige glutenintolerantie en leid daardoor het saaie leven van die irritante vriend die vers fruit eet terwijl jij je te goed doet aan een dubbeldikke Belgische wafel met slagroom. Op dit symposium serveerde Columbia volledig glutenvrije maaltijden. Daardoor kon ik me onbeperkt uitleven in mijn vraatzucht.
Onder de bootlading aan sprekers in dat winterse weekend was een specialist in NCGS (niet door coeliakie veroorzaakte glutenintolerantie) [5]. Ik nam opgewonden plaats op de eerste rij naast een wat oudere Zweedse wetenschapper die zonder gêne uit zijn stoel puilde.
Op het podium besprak de NCGS-specialist enkele recente onderzoeken waarin bij mensen met een glutenintolerantie een verhoogd aantal antilichamen in het bloed werd gevonden. Met andere woorden: glutenintolerantie is een fysiologische, immunologische reactie en niet een trendy psychologisch probleem. De studie toonde verder aan dat wanneer het gluten-eiwit wordt geïsoleerd en gezuiverd de verhoging van die bloedmarkers bij NCGS-patiënten zich niet voordoet. Hij liet een foto van een tarwekorrel zien en speculeerde vaag dat er iets aan de buitenkant van het graan moest zitten dat deze ernstige ontsteking moet veroorzaken. Hij concludeerde dat wetenschappers wellicht ooit die aanstichter zullen ontdekken.
Na die presentatie ging ik naar de vragenmicrofoon en vroeg voorzichtig of hij RoundUp aan de buitenkant van het graan had overwogen als de veroorzaker. Verschillende leden van het publiek keerden zich om en één van hen vroeg: “Zit er dan ROUNDUP op ons voedsel?” [9]
Glyfosaat was en is nog steeds niet op de radar als een potentieel probleem bij de gemiddelde gastro-enteroloog. Erger nog, de wetenschapper die de presentatie leidde, was te ongeïnteresseerd of te nerveus om het glyfosaatmonster op te pakken. Omdat ik niet precies wist wat er aan de hand was, ging ik maar stil weer zitten.
Als deze darmspecialisten nog niet eens weten dat graan vlak voor de oogst met glyfosaat wordt bespoten dan is het te hopen dat ze daarvan binnenkort wel op de hoogte zijn. Ben ik gek om te veronderstellen dat Roundup de oorzaak zou kunnen zijn NCGS en auto-immuun-problemen? Het verband lijkt zo onontkoombaar logisch en voor de hand liggend. De groei van het gebruik van RoundUp en de groei gezondheidsaandoeningen zoals NCGS lopen immers parallel in de tijd.
Een ander panel bestond uit twee wetenschappers van General Mills en een boer die groter was dan het leven zelf. De immense boer die glutenvrije haver verbouwt op zijn boerderij, droeg een cowboyhoed. De hoed viel heerlijk uit de toon bij de `New Yorkse scene` op de conferentie.
Na de presentatie vroeg ik opnieuw naar het gebruik van glyfosaat, dit keer op haver. Een vooraanstaand lid van het GM-wetenschapsteam vertelde me dat de kopers van granen de boeren onder druk zouden moeten zetten zodat ze het beste product voor hun klanten verkrijgen. Hij zei ook dat het landbouwers minstens een decennium zou kosten om hun landbouwtechnieken zo aan te passen dat glyfosaat kan worden uitgebannen.
Ik hoop dat dit een grove overschatting is. Als hij gelijk heeft dan staan we tegen die tijd met zijn allen dichter bij het graf. Het zou dus leuk zijn als we eerder resultaten zien.
Ik heb het zeer te doen met de boeren. Ze hebben niet alleen zichzelf en hun werknemers blootgesteld aan de toxische effecten van RoundUp maar ze zijn ook totaal afhankelijk geworden aan het gebruik ervan omdat ze hun teelt- en oogsttechnieken aan deze onkruidverdelger hebben aangepast.
Zoals velen van ons geloofden ze het sprookje dat RoundUp gezond is omdat Monsanto en de EPA [6] dat zeiden. Nu heeft Roundup-gebruik hen financieel, biologisch en ethisch in de tang.
Ik vraag me af of Bayer [7] uiteindelijk ook verantwoordelijk is voor het betalen van schadevergoeding aan deze goedbedoelende boeren, vooral omdat het algemeen bekend is dat Monsanto op de hoogte was van de schadelijkheid van RoundUp en glyfosaat.
Boeren hebben duizenden rechtszaken aangespannen tegen Monsanto vanwege kanker en andere gezondheidsproblemen. Als glyfosaat uiteindelijk wordt verboden zullen deze boeren aanzienlijke investeringen moeten doen om hun landbouwmethoden te vernieuwen. Een verschuiving naar biologische landbouw is tijdrovend, riskant en moeilijk. De innovaties in de landbouwtechnologie zijn veelbelovend maar ze zijn niet goedkoop.
Er is geen pasklaar antwoord voor dit zwaarwegend probleem. Ik vier het vonnis maar ik weet ook dat het nieuws geen feest is voor boeren die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn glyfosaat.
VERWIJZINGEN
[1] Deze tekst is een vertaling/bewerking van
– https://glyphosategirl.com/2018/08/19/american-groan/
[2] Verloren rechtzaak van Bayer/Monsanto
– https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/chemiebedrijf-monsanto-moet-253-miljoen-betalen-aan-terminaal-zieke-tuinier
[3] De onkruidverdelger (herbicide) Roundup / glyphosaat, zie Google
– https://www.google.com/search?q=Roundup
– https://www.google.com/search?q=glyphosaat
[4] Schilderij `American Gothic` in het `Art Institute of Chicago
– http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/6565?search_no=3&index=4
[5] NCGS, Non Celiac Gluten Sensisivity. Niet aangeboren glutenintolerantie. Niet door coeliakie veroorzaakte glutenintolerantie. Zie:
– https://www.ahealthylife.nl/14-vaakst-voorkomende-tekenen-glutenintolerantie/
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Coeliakie
[6] EPA, Environmental Protection Agency, Amerikaanse milieu-beschermingsdienst
– https://www.epa.gov/
[7] Bayer heeft Monsanto (en dus Roundup) overgenomen
– https://www.roundup.nl/ (officiële Monsanto website)
– https://sustainablepulse.com/2018/08/13/bayer-shares-plunge-usd-12-5-billion-as-monsanto-takeover-turns-sour/
[8] Overzicht van bestrijdingsmiddelen (Nederlands)
– https://edepot.wur.nl/120947
[9] Glyfosaat in voeding
– https://returntonow.net/2018/08/16/popular-kid-cereals-oatmeal-and-granola-bars-are-loaded-with-roundup-environmental-working-group-finds/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *